Logo Instytutu Fizyki

Koła naukowe

Koło Naukowe Nanoin
Opiekun: dr hab. Grzegorz Sęk, prof. PWr

Koło Naukowe Fizyków Nabla
Opiekun: prof. dr hab. Karina Weron

Międzywydziałowe Koło Naukowe PHOBIA
Opiekun: dr inż. Artur Podhorodecki

Koło Studenckie SPIE
Opiekun: prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk

Koło Studenckie OSA
Opiekun: dr inż. Artur Podhorodecki

Koło Studenckie Visus
Opiekun: dr hab. Marek Zając, prof. PWr

Koło Studenckie FOTON
Opiekun: dr hab. Jan Masajada, prof. PWr